سیستم مدیریت سیستم یادگیری نیافام یک ابزار بسیار کارآمدسیستم مدیریت یادگیری نیافام یک ابزار بسیار کارآمد

سیستم مدیریت سیستم یادگیری نیافام یک ابزار کارآمد، ساده و توانمند است که با هدف مدیریت فرایند ثبت نام، تنظیم دوره‌ها و ساخت و برگزاری آزمون‌های آنلاین از طریق فرایندهای تعریف شدۀ الکترونیکی طراحی سایت و توسعه یافته‌است. سیستم LMS نیافام یا قابلیت انسجام کامل با نرم‌افزار اسپریت پورتال سازمانی، جدیدترین راهکار ارائه‌شده از سوی شرکت نیافام برای نیازهای مشتریان ارجمند این شرکت است و قطعاً سنگ بنایی برای سیستمی جامع و بزرگتر است که بر اساس برنامه‌های توسعه نرم‌افزاری نیافام، تمامی خواسته‌های سازمان‌ها را در زمینۀ برگزاری دوره‌های آموزشی و آزمون‌های آنلاین پوشش خواهد داد.
منبع : وب سایت نیافام
email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/gholombehcom
facebook: http://fb.com/gholombe
tel: 1800-3010-3363
© 2017 india big corp All Rights Reserved