لحظات نفس گیر نجات سگ از دهان مار آناکوندا همراه ویدئونجات سگ

جدال انسان و مار برای نجات سگ ، حیوان اسیر در دهان مار که در کمال ناامیدی به داخل آب کشانده شده بود در لحظات آخر توسط مردم روستا نجات یافت.

نجات سگ از دهان مار غول پیکر

مار غول پیکر سگ یکی از روستائیان را به عنوان غذا شکار کرده بود ،سگی که ناگهان از مزرعه ناپدید شد و مردم روستا در جستجوی او به سمت رودخانه آمدن و در آنجا از ماجرا باخبر شدند ؛ به گفته اندرو بارائو، که این ویدیو را با گوشی موبایل خود ضبط و ارسال کرده ، بعد از گم شدن سگ کشاورزان برای پیدا کردن او به چند گروه تقسیم شدند چرا که به دلیل وحشت از وجود مار در این منطقه حدس می زدیم که آناکوندایی مرگبار حیوان را شکار کرده باشد ؛ در نهایت به رودخانه رسیدیم و متوجه ماجرا شدیم.

 ویدئوی لحظات دیدنی نجات سگ از دهان مار آناکوندا در برزیل

 


منبع : وب سایت نمناک
email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/gholombehcom
facebook: http://fb.com/gholombe
tel: 1800-3010-3363
© 2017 india big corp All Rights Reserved