نشستن پرنده بزرگ روی سر مجری زن در برنامه زنده! همراه فیلمنشستن پرنده بزرگ روی سر مجری زن در برنامه زنده! همراه فیلم

مجری زن برنامه زنده در حال معرفی جزئیات بخش بعدی برنامه شان بود که ناگهان پرنده روی سر او فرود آمد .

نشستن پرنده روی سر گوینده خبر زن

در برنامه صبح یکی از بخش های خبر تلویزیون سان دیه گو میهمان ناخوانده ای روی سر مجری زن نشست و برای لحظاتی مسیر صحبت 2 مجری را تغییر داد. در حقیقت این پرنده به همراه یکی از مسئولان باغ وحش برای صحبت در مورد حیات وحش و .. به این برنامه دعوت شده بودند اما هنوز نوبت روی آنتن رفتن آنها نبود و مجری خانم در حال معرفی میهمان بخش بعدی یعنی پرنده و مسئول باغوحش بود که پرنده ی زیبا از قرار معلوم عجله داشت و زودتر از وقت مقرر وارد برنامه شد و جلوی دوربین رفت اما جایی که او انتخاب کرده بود جای مناسبی برای نشستن نبود. لحظات جالب این اتفاق در برنامه زنده را در ادامه بخش سرگرمی قلمبه مشاهده می کنید.

تصویری جالب از نشستن پرنده روی سر مجری زن در برنامه زنده

ویدئوی جالب از لحظات نشستن پرنده روی سر مجری زن برنامه زنده 


منبع : وب سایت نمناک
email: [email protected]
instagram: http://instagram.com/gholombehcom
facebook: http://fb.com/gholombe
tel: 1800-3010-3363
© 2017 india big corp All Rights Reserved